/ czerwiec 16, 2023/ Aktualności

To tytuł innowacji pedagogicznej prowadzonej na lekcjach j. polskiego w klasie V. Celem projektu było kształtowanie u uczniów postawy poszanowania innych kultur, tradycji, wartości oraz ugruntowanie kompetencji czytelniczych, wdrażanie do samodzielnego poznawania i interpretowania świata lektury.

W trakcie zajęć uczniowie zapoznali się z kulturą śródziemnomorską, opracowali prezentację, poznali wybrane mity greckie, sporządzali drzewa genealogiczne bogów greckich, przedstawiali w sposób plastyczny związki frazeologiczne, objaśniali ich sens, zorganizowali pokaz mody starożytnych bogów, przygotowali krótkie scenki dramowe oraz brali udział w konkursach zorganizowanych w ramach Dnia Bibliotekarza – na najciekawsze przebranie za postać literacką oraz w Szkolnym Konkursie Mitologicznym „Znam mitologię” i IV Gminnym Konkursie Mitologicznym „Z mitologią za pan brat.

16 czerwca została zorganizowana „Uczta bogów”. W tym dniu nastąpiło podsumowanie projektu, uczniowie przygotowali boskie potrawy, nakryli stół, zaprosili gości, wcielili się w poszczególnych bogów, a nawet odwiedzili Ziemian – w każdej klasie prezentowali się i częstowali nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanki i kolegów swoimi specjałami.

Następnie zasiedli przy stole, słuchali muzyki, a nawet tańczyli.