/ wrzesień 18, 2013/ Programy i projekty


W Dąbrowicy realizujemy program „Owoce w szkole”, który skierowany jest do uczniów klas I – III. Celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie. Chodzi również o propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkole. Dzieci uczestniczące w programie otrzymują świeże owoce, warzywa i soki owocowo-warzywne.