Tutaj są ścieżki, z których będziecie własne drogi wyprowadzać na przyszłość, na całe życie.

ZAPRASZAMY DO DZIAŁU AKTUALNOŚCI >>>

W 2003 roku w wyniku połączenia Szkoły Podstawowej (funkcjonującej od 1948 r.) i Gimnazjum (utworzonym w 2003 r.) powołano do życia Zespół Szkół w Dąbrowicy. Przy szkole istnieją oddziały przedszkolne dla dzieci 5 i 6 letnich. Szkoła cały czas prężnie się rozwija,  może poszczycić się wieloma sukcesami i osiągnięciami.

Z dniem 31 sierpnia 2013 r. decyzją Radnych na podstawie Uchwały Nr XXVIII/156/2013 Rady Gminy Kuryłówka z dnia 20 lutego 2013 r. rozwiązuje się Zespół Szkół w Dąbrowicy, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy wraz z oddziałem przedszkolnym oraz Gimnazjum w Dąbrowicy.

Od dnia 1 września 2013 r. na podstawie w/w Uchwały Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy wraz z oddziałem przedszkolnym oraz Publiczne Gimnazjum przekazane Stowarzyszeniu Inicjatyw Kulturalno – Oświatowych i Gospodarczych w Dąbrowicy stają się oddzielnymi szkołami.

To nowa karta w historii dąbrowickiej szkoły i kuryłowskiej oświaty.