/ czerwiec 23, 2023/ Aktualności

W dniu 23 czerwca 2023 roku zakończenie roku szkolnego 2022/2023 rozpoczęło się od uroczystej mszy świętej w kościele pw. św. Michała. Następnie uroczystość przeniosła się do  budynku szkoły, gdzie zebrali się uczniowie i licznie przybyli rodzice.

Uroczystość zaszczyciła swoją obecnością Pani Wójt Gminy Kuryłówka, Agnieszka Wyszyńska, która skierowała wiele ciepłych słów do uczniów, rodziców oraz dyrekcji i nauczycieli naszej szkoły.

Pani dyrektor szkoły Joanna Serkiz w swoim wystąpieniu przedstawiła osiągnięcia uczniów w minionym roku oraz serdecznie podziękowała wszystkim zaangażowanym w działalność naszej placówki.

Następnie pałeczkę przejęli uczniowie klasy 8, którzy  jako absolwenci opuszczają mury naszej szkoły. Przedstawili przygotowaną humorystyczną część artystyczną oraz złożyli podziękowania za cały etap nauki w szkole podstawowej. Absolwentów, w imieniu społeczności szkolnej, z dowcipem i humorem pożegnali uczniowie klasy VII.

Również klasa III w  zabawny sposób, fraszką, wierszem i piosenką, podsumowała I etap swojej edukacji. Uczniowie klasy VIII i III podziękowali pani dyrektor Joannie Serkiz , wychowawcom p. Katarzynie Lipińskiej, p. Januszowi Pęcakowi, p. Elżbiecie Darnii, księdzu Piotrowi Piechucie oraz innym nauczycielom i pracownikom obsługi, za trud włożony w ich edukację.

Następnie uczniowie  otrzymali z rąk pani dyrektor i swoich wychowawców nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.

Odbyło się wiele konkursów i innych przedsięwzięć, w których chętnie uczestniczyli nasi uczniowie. Dlatego też, w dalszej części uroczystości, zostali oni nagrodzeni książkami, dyplomami i innymi atrakcyjnymi upominkami.

Pani dyrektor uhonorowała  także rodziców uczniów z klasy VIII, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce, wręczając uroczyście listy gratulacyjne.

Na zakończenie pani dyrektor pogratulowała wszystkim sukcesów, osiągnięć, podziękowała  za tegoroczny trud oraz życzyła udanych i bezpiecznych wakacji.