/ kwiecień 4, 2014/ Programy i projekty

„MAM KOTA NA PUNKCIE MLEKA” nasza szkoła uczestniczyw ogólnopolskiej kampanii informacyjno – promocyjnej

 Jest to kampania dotycząca promocji mleka i produktów mlecznych realizowana w ramach mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej, przedsięwzięcia dotyczącego  sektora rolnego, podejmowanego przez Unię Europejską „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”, administrowanegoprzez Agencję Rynku Rolnego.

„Mam kota na punkcie mleka” to kampania realizowana na rynku polskim przez Polską Izbę Mleka i Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka, a skierowana jest do dwóch grup docelowych: dzieci w wieku 8-13 lat oraz rodziców/opiekunów dzieci.

Program poprzez wszystkie swoje działania ma uświadomić młodym konsumentom oraz rodzicom korzyści płynące z picia mleka i spożywania jego przetworów, ale przede wszystkim krzewić ideę,  że picie mleka jest modne i  ma  to pozytywny wpływ na jakość życia – zarówno w aspekcie rozwojowym jak  i  zdrowotnym.

Celem kampanii jest:

  • poinformowanie dzieci, matek/opiekunów dzieci o właściwościach odżywczych i zdrowotnych mleka pitnego, jogurtów, serów podpuszczkowych, a następnie wzrost ich świadomości na ten temat;
  • zwiększenie o 25% pozytywnego wizerunku mleka pitnego, jogurtów, serów podpuszczkowych wśród dzieci oraz matek/opiekunów dzieci;
  • zwiększenie sprzedaży mleka pitnego, jogurtów i serów podpuszczkowych.

Ważne! Link poniżej:

http://www.mamkotanapunkciemleka.pl