/ wrzesień 18, 2013/ Programy i projekty

Dzieci narażone są na wiele niebezpieczeństw, które niesie z sobą postęp cywilizacyjny. Naszym zadaniem jest przygotowanie ich do bezpiecznego przebywania w otaczającym środowisku, radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia i wyrobienie umiejętności udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu w realnej sytuacji wypadku.

 

W Szkole Podstawowej w Dąbrowicy realizowany jest edukacyjny Program Ratujemy i Uczymy Ratować objęty honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej RP. Po specjalistycznym przeszkoleniu przez wolontariuszy Pokojowego Patrolu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy program od 2011 roku wdrażany jest w klasach I – III z wykorzystaniem otrzymanych pomocy edukacyjnych (podręczniki dla nauczycieli i uczniów, tablica poglądowa, fantomy). Uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu: bezpieczeństwa, sprawdzania przytomności, wzywania pomocy, sprawdzania oddechu, ustalania nieprzytomnego w pozycji bocznej, oddechów ratowniczych i uciskania klatki piersiowej oraz łańcucha przeżycia.

Efekty prowadzonych działań to niezaprzeczalna wartość sama w sobie: wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności z zakresu rozpoznawania zagrożeń, zasad udzielania pierwszej pomocy, przezwyciężenie lęku i obaw przed podejmowaniem działań w sytuacjach zagrożenia, wyrobienie nawyku wzywania pomocy i powiadamiania służb ratowniczych. Działania projektu są rozszerzane o szkolenia uczniów klas starszych.

Koordynatorem programu jest pani Lucyna Pietrycha, przy merytorycznym wsparciu pani Jadwigi Stopyra.