/ wrzesień 20, 2013/ Szkoła

Kalendarium wydarzeń/działań Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy w roku szkolnym 2019/2020

 

Termin Zadanie, wydarzenie, uroczystość
2 września 2019r. Rozpoczęcie roku szkolnego
6 września 2019r. Narodowe Czytanie.
wrzesień 2019 r. Zebrania z rodzicami, wybory do Rad oddziałowych i Rady Rodziców
12 września 2019r. Wybory Samorządu Uczniowskiego
wrzesień 2019r. Akcja Sprzątanie Świata
Wrzesień  2019r. Obchody Dnia Chłopaka
Październik 2019r. XVII  Dzień Papieski
10 października 2019r. Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej
24 października 2019r. Pasowanie na uczniów klasy pierwszej
7  listopada 2019 Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości
listopad 2019r. Zebrania klasowe z rodzicami
  28 listopada 2019r. Dzień Pluszowego Misia; Andrzejki
20 Grudnia  2019r. Spotkanie opłatkowe
23-31 grudnia 2019 Zimowa przerwa świąteczna
styczeń 2020r. Procedura wystawiania ocen śródrocznych
13-26 stycznia 2020 Ferie zimowe
11stycznia 2020r. Uroczystość Dnia Babci i Dziadzia
30 stycznia  2020r. Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
Luty 2020r. Zebranie z rodzicami
6 marca 2020r. Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet
7 kwietnia 2020r. Zebrania klasowe z rodzicami
9-14 kwietnia 2020r. Wiosenna przerwa świąteczna
21, 22, 23 kwietnia 2020r. Egzamin ósmoklasisty
24 kwietnia 2020r. Dzień Ziemi
6 maja 2020 Święto Konstytucji 3 Maja.

Szkolne obchody święta narodowego.

22 maja 2020 Dzień Matki – klasy I- III , przedszkole – lekcje otwarte
1 czerwca 2020 Dzień Dziecka
czerwiec 2020r. Procedura wystawiania rocznych ocen klasyfikacyjnych
19  czerwca 2020r. Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
26 czerwca 2020r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego