/ Wrzesień 20, 2013/ Szkoła

Termin Zadanie, wydarzenie, uroczystość Odpowiedzialni
3 września 2018r. Rozpoczęcie roku szkolnego E. Kryń, J. Pęcak, Ks. Capłap,J.Serafin
8 września 2018r. Narodowe Czytanie. Żeromski J.Pęcak, H. Kycia
września 2018 r. Zebrania z rodzicami, wybory do Rad oddziałowych i Rady Rodziców dyrektor, wychowawcy
wrzesień 2018r. Wybory Samorządu Uczniowskiego dyrektor, wychowawcy
wrzesień 2018r. Akcja Sprzątanie Świata wychowawcy
3 października 2018r. Obchody Dnia Chłopaka Z. Frączek – Skwara, E. Darnia, E.Sęk
Październik 2018r. XVII  Dzień Papieski  Ks. Witold Capłap
12 października 2018r. Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej SU z opiekunem, M.Pęcak
października 2018r. Pasowanie na uczniów klasy pierwszej L.Pietrycha
14 listopad Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości Ks. W. Capłap, H. Kycia, M.Pęcak, E.Darnia, J.Serafin, D. Kubrak
listopad 2018r. Zebrania klasowe z rodzicami wychowawcy klas
  22 listopada 2018r. Dzień Pluszowego Misia; Andrzejki E.Sęk, K.Staroń,E.Kryń, B. Baj – Pękala, L.Pietrycha, J. Pecak wychowawcy klas, Rada Rodziców
6 grudnia 2018r. Mikołajki przedszkolne i klas I- III E. Sęk, K.Staroń,E.Kryń,
Grudzień 2018r. Spotkanie opłatkowe H. Kycia, ks.W.Capłap,  M.Pęcak, wychowawcy, Z. Frączek – Skwara
23-31 grudnia 2018 Zimowa przerwa świąteczna  
styczeń 2019r. Zabawa karnawałowa wychowawcy, Rada Rodziców
styczeń 2019r. Procedura wystawiania ocen śródrocznych wszyscy nauczyciele
19 stycznia 2019r. Uroczystość Dnia Babci i Dziadzia wszyscy nauczyciele, Rada Rodziców
styczeń 2019r. Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej dyrektor
Luty 2019r. Zebranie z rodzicami dyrektor, wychowawcy
11 lutego 2019r.-24 lutego 2019 Ferie zimowe  
8 marca 2019r. Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet J. Pęcak, P. Deryło, K. Leja,
ks. W. Capłap, M. Pęcak,                        J. Sarzyński, D. Kubrak
Kwiecień 2019 Zebrania klasowe z rodzicami Wychowawcy klas, dyrektor
15, 16, 17 kwietnia Egzamin ósmoklasisty  
18 kwietnia–23 kwietnia 2019r. Wiosenna przerwa świąteczna  
22 kwietnia 2019 Dzień Ziemi M. Bucior, koordynatorzy ds. ekologii
6 maja 2019 Święto Konstytucji 3 Maja.

Szkolne obchody święta narodowego.

ks. W. Capłap

E. Darnia, M.Pęcak , H.Kycia, J.Serafin

1 maja 2019r. Święto pracy  
2 maja 2019r. Dzień dodatkowo wolny od zajęć edukacyjnych  
24 maja 2019 Dzień Matki – klasy I- III , przedszkole – lekcje otwarte Nauczyciele wychowawcy,
31 maja 2019r. Dzień Rodziny Opiekun SU, wszyscy nauczyciele, Rada Rodziców
czerwiec 2019r. Procedura wystawiania rocznych ocen klasyfikacyjnych wszyscy nauczyciele
14 czerwca 2019r. Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej wszyscy nauczyciele
21 czerwca 2019r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego ks. W. Capłap , Z. Frączek-Skwara,