Category Archives: Programy i projekty

Ratujemy i uczymy ratować

/ wrzesień 18, 2013/ Programy i projekty

Dzieci narażone są na wiele niebezpieczeństw, które niesie z sobą postęp cywilizacyjny. Naszym zadaniem jest przygotowanie ich do bezpiecznego przebywania w otaczającym środowisku, radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia i wyrobienie umiejętności udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu w realnej sytuacji wypadku.

Owoce w szkole na drugie śniadanie

/ wrzesień 18, 2013/ Programy i projekty

W Dąbrowicy realizujemy program „Owoce w szkole”, który skierowany jest do uczniów klas I – III. Celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie. Chodzi również o propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkole. Dzieci uczestniczące w programie otrzymują świeże owoce, warzywa i soki owocowo-warzywne.      

Klub Bezpiecznego Puchatka

/ wrzesień 18, 2013/ Programy i projekty

Poruszanie się po drodze nie jest dla małego dziecka sprawą prostą i oczywistą. Nauka poprzez zabawę sprawia uczniom dużo radości a jednocześnie w atrakcyjny sposób pozwala zapamiętać Puchatkowe Rady. Program Klubu Bezpiecznego Puchatka wyposaża w nowe umiejętności chroniące dziecko przed niebezpieczeństwem i skierowany jest do uczniów klas I, nauczycieli i rodziców, jest realizowany we współpracy ze specjalistami z Biura Prewencji i Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Akcja „Szklanka mleka” to profilaktyka w skali długofalowej

/ wrzesień 18, 2013/ Programy i projekty

Celem ogólnopolskiej akcji realizowanej w naszej szkole jest dbałość o zdrowie dzieci i młodzieży szkolnej oraz kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych i promowanie spożycia mleka. Mleko podawane dzieciom wspomaga zdrowie, ułatwia naukę, dodaje energii. Dzięki programowi nasi otrzymują świeże, pożywne mleko, a my dorośli utrwalamy w nich zdrowe nawyki żywieniowe.