/ wrzesień 18, 2013/ Programy i projekty

Od 2011 roku realizujemy program profilaktyczny pod hasłem „Moje dziecko idzie do szkoły”. Szkoła realizuje program ze względu na wagę zagadnień, które są poruszane podczas realizacji w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych najmłodszych.

 

 

 

Adresatami programu są dzieci pięcio-, sześcio- i siedmioletnie, ich rodzice lub opiekunowie oraz nauczyciele. Głównym celem programu jest ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych u dzieci rozpoczynających naukę w szkole oraz podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat wybranych elementów zdrowego i bezpiecznego stylu życia, a także uświadomienie rodzicom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych dzieci. Mamy nadzieję, że dzięki realizacji programu nasze „młode” pokolenie będzie zdrowsze, bezpieczniejsze i samo będzie umiało o to zadbać, a rodzice bardziej świadomi będą wspomagać swe dzieci w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych. Program profilaktyczny „Moje dziecko idzie do szkoły”.