/ wrzesień 17, 2013/ Szkoła

   Kadra nauczycielska Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy 2022/2023

 
Imię i nazwisko Nauczany przedmiot
Joanna Serkiz dyrektor,
edukacja wczesnoszkolna kl. I, j. polski kl. IV
Marzena Bucior edukacja przedszkolna
Elżbieta Darnia język angielski, wychowawca klasy VIII
Paweł Deryło wychowanie fizyczne, muzyka, wychowawca klasy VI
Agata Juśko – Zygmunt pedagog
Anna Kłos edukacja przedszkolna
Urszula Kotulska Informatyka, matematyka, edukacja dla bezpieczeństwa
Elżbieta Kryń
Damian Kubrak doradztwo zawodowe
Agnieszka Burda wychowanie do życia w rodzinie
Halina Kycia język polski,
Krzysztof Leja matematyka, fizyka, wychowawca klasy V
Katarzyna Lipińska nauczyciel wspomagający
Monika Szczypta język niemiecki
Janusz Pęcak edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy III
Jadwiga Stopyra przyroda, biologia, geografia, chemia, wychowawca klasy IV
Ks. Piotr Piechuta katecheta
Lucyna Pietrycha edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II
Zofia Frączek-Skwara bibliotekarz, technika, plastyka, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy I
Justyna Serafin historia, wos , zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, wychowawca klasy VII
Ewa Sęk nauczyciel wspomagający