/ wrzesień 17, 2013/ Szkoła

   Kadra nauczycielska Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy 2019/2020

 
Imię i nazwisko Nauczany przedmiot
Jadwiga Stopyra dyrektor,

przyroda, biologia

Marzena Bucior geografia
Elżbieta Darnia język angielski, wychowawca klasy IV+V
Paweł Deryło wychowanie fizyczne
Agata Juśko – Zygmunt pedagog
Anna Kłos edukacja przedszkolna – grupa 3+4 latków
Urszula Kotulska Informatyka, wychowawca klasy VII
Elżbieta Kryń edukacja przedszkolna – grupa 6 latków
Damian Kubrak doradztwo zawodowe
Edyta Kusa wychowanie do życia w rodzinie
Halina Kycia język polski, wychowawca klasy VI
Krzysztof Leja matematyka, fizyka, wychowawca klasy VIII
Katarzyna Lipińska nauczyciel wspomagający
Jadwiga Marczak- Szpyt język niemiecki
Janusz Pęcak edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy III
Mateusz Pęcak muzyka, plastyka
Ks. Piotr Piechuta katecheta
Lucyna Pietrycha edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II
Joanna Serkiz bibliotekarz
Justyna Serafin historia, wos , zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
Ewa Sęk edukacja przedszkolna – grupa 4+5 latków
Anna Słotwińska – Krupa nauczyciel wspomagający
Monika Staroń edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy I, logopeda
Krystyna Tworek chemia
Urszula Zięzio technika