/ Wrzesień 17, 2013/ Szkoła

 

mgr Jadwiga Stopyra

dyrektor szkoły, przyroda

mgr Helena Brzyska

zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze

mgr Elżbieta Darnia

język angielski, historia

mgr Paweł Deryło

wychowanie fizyczne

mgr Zofia Frączek-Skwara

plastyka, zajęcia techniczne, pedagog szkolny, świetlica, biblioteka

mgr Renata Tokarz

edukacja przedszkolna

mgr Elżbieta Kryń

edukacja wczesnoszkolna

mgr Jadwiga Stopyra

wychowanie do życia w rodzinie

mgr Halina Kycia

język polski, logopedia

mgr Krzysztof Leja

matematyka, zajęcia komputerowe

mgr Janusz Pęcak

edukacja przedszkolna

mgr Lucyna Pietrycha

edukacja wczesnoszkolna

mgr Ewa Sęk

edukacja przedszkolna

ks. mgr Stanisław Sroka

religia

mgr Piotr Domaradzki

muzyka