/ Wrzesień 19, 2017/ Aktualności

We wtorek 26 września w naszej szkole odbyły się demokratyczne wybory Samorządu Uczniowskiego. Decyzję o tym, kto będzie reprezentował społeczność szkolną Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy podejmowali uczniowie klas I – VII. Wybory przebiegały bardzo sprawnie. Po głosowaniu nadszedł czas na otwarcie urny.

Następnie komisja wyborcza podliczyła głosy, zaś pani dyrektor Jadwiga Stopyra ogłosiła wyniki głosowania. Oto one:

Eryka Król – przewodnicząca

Patryk Rymarz – zastępca przewodniczącej

Adrian Łazarowicz – sekretarz

Hubert Brzyski – skarbnik.

 Opiekunem Samorządu, decyzją większości uczniów, został pan Krzysztofa Leja.

Serdecznie gratulujemy!