/ październik 25, 2023/ Aktualności

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. ks. S. Szpetnara w Krośnie z wizytą w Kolonii Polskiej.

Dnia 25 października 2023 r. do Parafii w Kolonii Polskiej przybyli niezwykli goście. Byli to uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Krośnie wraz z panem dyrektorem Bogdanem Skotnickim,  katechetą o. Jackiem Wójtowiczem oraz paniami wychowawczyniami: Alicją Kus,  Grażyną Litwin,  Ewą Długosz-Radoń, oraz panem Michałem Musijowskim. Kierownikiem i inicjatorem wycieczki była pani historyk Małgorzata Mercik. Celem wyjazdu było zapoznanie uczniów klas pierwszych z rodzinnymi stronami patrona szkoły, naszego rodaka, ks. Stanisława Szpetnara i miejscem Jego pochówku.

Gości powitał ks. proboszcz Piotr Piechuta, pani dyrektor Szkoły Podstawowej Joanna Serkiz oraz przedstawiciele miejscowego Koła Gospodyń.

O. Jacek Wójtowicz, wspólnie z ks. Piotrem Piechutą odprawili Mszę św. w intencji 71. rocznicy śmierci ks. Stanisława Szpetnara oraz  całej społeczności szkolnej. Homilię wygłosił o. Jacek, który mówił o ziemskich zasługach ks. Stanisława, natomiast ks. proboszcz Piotr Piechuta opowiedział o historii i zabytkach kościoła parafialnego w Kolonii Polskiej.

Po Eucharystii goście udali się do kaplicy AVE MARIA, gdzie złożone są doczesne szczątki ks. Stanisława. O. Jacek poprowadził modlitwę, a młodzież w darze ofiarowała obrus z gipiurą na ołtarz , kwiaty  oraz zapaliła znicze.

 Po części oficjalnej młodzież wraz z opiekunami udała się do Ożanny, gdzie P. Dyrektor Joanna Serkiz opowiedziała o lokalnych walorach turystycznych  oraz zachęciła młodzież do udziału w miejscowych grach terenowych.

Kolejnym miejscem postoju była siedziba OSP w Kuryłówce. Tutaj panie z Kola Gospodyń Wiejskich  w Kolonii Polskiej przygotowały dla wszystkich poczęstunek. W przyjaznej atmosferze obyło się wiele rozmów na temat dalszej współpracy szkół, a pan dyrektor Bogdan Skotnicki na ręce pani Joanny Serkiz, przekazał  dla szkoły w Dąbrowicy obraz z wizerunkiem ks. Stanisława  Szpetnara. W  Natomiast panie z Koła Gospodyń Wiejskich zaangażowane w nasze przyjęcie, otrzymały książkę – biografię ks. Stanisława, by mogły pogłębić swoją wiedzę na temat ich wybitnego rodaka.