/ październik 21, 2023/ Aktualności

Mediacja jako technika budowania prawidłowych relacji oraz tworzenia bezpiecznego i przyjaznego klimatu szkoły.

Pod takim hasłem 26.09.2023r. w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamieniu odbył się IX Kongres Mediatorów Szkolnych i Rówieśniczych. Wydarzenie zgromadziło ponad 350 osób z 53 szkół nie tylko województwa podkarpackiego. Wśród uczestników byli również reprezentanci województw: lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy VI: Magdalena Bodak, Alicja Brzyska, Aleksandra Król, Julia Kubaj, Sabina Mierucka, Łucja Piskor oraz panie: Agata Juśko – Zygmunt i Halina Kycia. Kongres został zorganizowany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie i Podkarpackie Centrum Mediacji przy współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Sprawiedliwości, Wojewoda Podkarpacki i Marszałek województwa podkarpackiego.

Celem Kongresu była prezentacja metod rozwiązywania sporów, wyposażenie mediatorów szkolnych i rówieśniczych w wiedzę na temat alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów, prezentacja dorobku Szkolnych Klubów Mediatorów Rówieśniczych, promocja szkół, w których działają kluby mediatora oraz integracja środowiska mediatorów rówieśniczych. W trakcie Kongresu szkolni mediatorzy wysłuchali wielu fascynujących prelekcji wygłoszonych przez specjalistów w dziedzinie mediacji, zobaczyli symulacje mediacji rówieśniczych, uczestniczyli w warsztatach z zakresu komunikacji empatycznej oraz z zakresu mediacji rówieśniczych prowadzone przez certyfikowanych mediatorów. Udział w warsztatach pozwolił uczniom na poznanie metod pomocnych w rozwiązywaniu sporów, wejście w rolę mediatora i próbę swoich sił w rozwiązywaniu konfliktów.

Prace w podgrupach rozbudzały w uczniach motywację do działania i sprzyjały nawiązywaniu nowych znajomości. W trakcie przerw między kolejnymi warsztatami młodzież integrowała się podczas wspólnych zabaw i tańców na świeżym powietrzu na obiektach pięknego centrum kultury. Konferencja zakończyła się wręczeniem certyfikatów dla wszystkich uczestników Kongresu.