/ listopad 29, 2022/ Aktualności

Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz  klas I-III spotkały się z policjantami dzielnicowymi Zespołu Dzielnicowych w Kuryłówce – panem Grzegorzem Bajem oraz panem Pawłem Misiem.

Policjanci w przystępny sposób zapoznali ich z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa podczas poruszania się na drodze, a także z zasadą ograniczonego zaufania wobec osób nieznajomych. Podjęto również temat bezpiecznego korzystania z Internetu ponieważ w przestrzeni cyfrowej można  spotkać się z wieloma zagrożeniami.

Dla dzieci było to spotkanie atrakcyjne oraz bardzo pouczające. Nasi najmłodsi, chętnie odpowiadali na pytania panów policjantów, aktywnie włączali się w dyskusję dotyczącą różnych sytuacji ryzykownych oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Serdecznie dziękujemy!