/ listopad 29, 2022/ Aktualności

Informacja Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dotycząca możliwości wsparcia psychologicznego dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli.

W ramach Programu Wsparcia Psychologiczno- Pedagogicznego, istnieje możliwość skorzystania z indywidualnych oraz bezpłatnych konsultacji ze specjalistami z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Możliwość skorzystania z pomocy mogą uzyskać uczniowie, rodzice oraz nauczyciele

Bezpłatnego doradztwa można uzyskać poprzez platformę www.pwpp.uksw.edu.pl 

Doradztwo  obejmuje m.in.:

  • pomoc psychologiczną w sytuacjach związanych z objawami depresji, kryzysu, trudnych doświadczeń życiowych i wyzwań codzienności, zaburzeń osobowości , problemów z poczuciem własnej wartości, w napadach lęku i paniki, z doświadczeniem traumy,
  • rozwiązywania problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą( problemy z nauką, zachowaniami agresywnymi, stawianiem i utrzymywaniem granic, poprawa komunikacji dorosły- dziecko i dorosły- nastolatek itp.),
  • pracę z zespołem klasowym i rozwiązywanie konfliktów, budowanie relacji interpersonalnych,
  • radzenie sobie z przewlekłym stresem oraz trudnymi emocjami,
  • pracę z uzależnieniami i współuzależnieniem, w tym uzależnienia behawioralne m.in. od komputera i telefonu,
  • wsparcie edukacyjno- wychowawcze dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ich rodziców i nauczycieli,
  • wsparcie dydaktyczno- metodyczne dla nauczycieli przedmiotowych,
  • pomoc psychologiczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych w języku ukraińskim.

Wsparcie jest udzielane przez ponad 20 specjalistów (psychologów, pedagogów i psychoterapeutów) Zapisy na dyżury specjalistów prowadzone są dla zarejestrowanych na Platformie użytkowników. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dobierany jest ekspert z danego obszaru (można również samodzielnie wskazać preferowanego specjalistę) oraz ustalany termin spotkania w formie video- rozmowy. W przypadku uczniów poniżej 18 roku życia niezbędne jest wyrażenie pisemnej zgody przez rodzica lub opiekuna, a czasem jego obecność na pierwszym spotkaniu lub jego części.

Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy również zapewnia pomoc psychologiczno- pedagogiczną dzięki obecności psychologa szkolnego, pedagoga szkolnego oraz pedagoga specjalnego. Zachęcamy do korzystania z możliwości wsparcia i pomocy.