/ czerwiec 21, 2022/ Aktualności

„Nie można poznać własnej kultury, nie znając innych kultur (…). Własna kultura odbija się w innych i dopiero wtedy zaczyna być rozumiana”. – Ryszard Kapuściński.

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klasy VIII wzięli udział w innowacji pedagogicznej
z geografii „Przez kultury świata”. Głównym celem wprowadzenia innowacji było rozbudzenie świadomości uczniów co do wartości i poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze i kulturowe własnego regionu, przy jednoczesnym poszanowaniu innych narodów. Wzbudzenie zainteresowania uczniów różnorodnością świata i rozbudzeniem ich ciekawości poznawczej.

Uczniowie klasy VIII zostali podzieleni na pięć grup. Każda grupa wybrała po jednym państwie z poszczególnych kontynentów: Azja, Afryka, Ameryka Północna i Południowa, Australia.

Grupa Azja – kultura Japonii
Grupa Afryka – kultura Egiptu
Grupa Ameryka Północna – kultura Stanów Zjednoczonych
Grupa Ameryka Południowa – kultura Brazylii
Grupa Australia – kultura Australii.

Poszczególne zespoły przygotowały informacje dotyczące położenia, środowiska przyrodniczego, walorów kulturowych i gospodarczych wybranego państwa w formie prezentacji multimedialnej, którą zaprezentowali na forum klasy. Ponadto uczniowie zorganizowali pokaz najistotniejszych elementów kultury Japonii, Egiptu, Stanów Zjednoczonych, Brazylii i Australii tj. tradycyjne stroje, potrawy, tańce, muzykę, pismo, architekturę itp. Następnie przygotowali plakaty o kulturach świata z okazji Dnia Różnorodności Kulturowej. Wszystkie plakaty zostały umieszczone na wystawie, na korytarzu szkolnym.

Uczniowie przygotowali się do projektu solidnie, założone cele zostały osiągnięte, a program innowacji zachęcił do aktywności nawet te osoby, które do tej pory były bierne.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z realizacji innowacji pedagogicznej.