/ listopad 13, 2019/ Aktualności

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznych „Mój przyjaciel miś”.

1. Cele konkursu:

– upowszechnianie wśród dzieci Światowego Dnia Pluszowego Misia,
– inspirowanie do aktywności twórczej,
– promowanie talentów plastycznych dzieci.    
  
2.Regulamin konkursu: 

– konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych oraz klas I-III,
– technika: dowolna
– każda praca powinna zawierać na odwrocie czytelnie wypełnioną metryczkę (imię   i nazwisko dziecka, wiek, klasa)
– oceniane będą walory artystyczne, pomysłowość, oryginalność i samodzielność wykonania prac,
– laureaci zostaną wyłonieni w dwóch kategoriach wiekowych: przedszkole oraz klasy I-III ,
– na laureatów czekają nagrody
– termin składania prac:  do 22.11.2019 r.
– prace należy złożyć u wychowawców grup przedszkolnych 3-4-latków lub 4-5-latków

Koordynatorzy konkursu: Anna Kłos, Anna Słotwińska-Krupa, Ewa Sęk