/ wrzesień 9, 2019/ Aktualności

Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy od lat aktywnie włącza się w akcję Narodowego Czytania organizowaną pod patronatem Prezydenta RP. Podstawowym celem tej ogólnopolskiej kampanii jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

9 września 2019 r. nauczyciele, uczniowie, przedstawiciele świetlicy środowiskowej z panią Sylwią Dynowiec na czele zebrali się w sali gimnastycznej, by przy dźwiękach refleksyjnej muzyki na nowo odkryć piękno i aktualność Nowel polskich.

Inauguracji Narodowego Czytania dokonała pani dyrektor Jadwiga Stopyra, która zachęcała zebranych do czytania i poznawania bogactwa polskiej literatury, a także zaprezentowała przesłanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Następnie uczestnicy akcji przystąpili do odczytywania nowel z podziałem na role. Na początku głośnym echem wybrzmiała Orka Władysława Reymonta, czyli epicka opowieść o chłopskiej rodzinie podczas wyniszczającej pracy w polu. Wkrótce na tle nostalgicznej muzyki popłynęły słowa mówiące o matczynej miłości pochodzące z noweli Dym Marii Konopnickiej. Na zakończenie uczniowie zaprezentowali Katarynkę Bolesława Prusa, aby uświadomić wszystkim jak ważna jest potrzeba pomagania innym.

Wspólna akcja Narodowego Czytania dostarczyła wszystkim zebranym głębokich wzruszeń. Spotkaniu z polską nowelistyką towarzyszyła serdeczna, rodzinna atmosfera. Dzięki wspólnej lekturze młodzi ludzie uświadomili sobie, iż „w życiu – jak napisał prezydent RP Andrzej Duda – powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę, ani zapomnieć o naszej historii”.

Na zakończenie dyrektor szkoły pani Jadwiga Stopyra dziękowała wszystkim uczestnikom za udział w tak ważnym przedsięwzięciu, zwracając uwagę na jego ogromną wartość edukacyjną i wychowawczą. Szkolną akcję Narodowego Czytania koordynowała polonistka pani Halina Kycia.