/ wrzesień 9, 2019/ Aktualności

Zachowaj Trzeźwy Umysł to najbardziej rozpoznawalna kampania profilaktyczno – edukacyjna realizowana przez szkoły w całej Polsce. Hasło tegorocznej kampanii: „Chce mi się chcieć – czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności” zachęcało do udziału w konkursie plastyczno – literackim.

Zadanie uczestników konkursu polegało na zaprezentowaniu własnych planów na przyszłość oraz ukazaniu sposobów, jakimi można te cele osiągnąć. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział zarówno w konkursie plastycznym jak i literackim.

Pod koniec sierpnia okazało się, że wśród tysięcy nagrodzonych przez jury osób znaleźli się przedstawiciele naszej placówki Maciej Dynowiec z kl. VII oraz Paweł Gorzelnik z kl. VI, którzy przed wakacjami napisali prace literackie na temat „Ja za 20 lat”. Nad realizacją prac czuwała pani Halina Kycia.

W dniu 09.09.2019 r. dyrektor szkoły pani Jadwiga Stopyra podczas uroczystego apelu wręczyła laureatom przekazane przez organizatorów dyplomy i nagrody.

Gratulujemy naszym uczniom i cieszymy się, że „chciało im się chcieć”.