/ wrzesień 12, 2019/ Aktualności

Po wakacyjnej przerwie, jak każdego roku, policjanci prowadzą wzmożone działania kontrolno – prewencyjne wspierane działaniami profilaktyczno – edukacyjnymi, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w rejonach szkół oraz na drogach prowadzących do szkół i placówek oświatowo – wychowawczych.

W związku z tym, dzieci z oddziału przedszkolnego 5 i 6 latków oraz uczniowie klas I – III 12 września spotkali się z policjantami – dzielnicowymi Zespołu Dzielnicowych w Kuryłówce. Aspirant sztabowy Grzegorz Baj oraz młodszy aspirant Paweł Miś w przystępny sposób, w formie pogadanki, zapoznali zebranych z podstawowymi zasadami obowiązującymi w ruchu drogowym oraz zasadą ograniczonego zaufania w stosunku do obcych osób.

Poruszony został także problem zachowania się w przypadku biegających bez opieki psów. Dzieci dowiedziały się, że nie tylko pieski, ale także kotki i inne zwierzęta domowe nie mogą być wypuszczane poza posesję. Duży nacisk położony został na konieczność posiadania i stosowania przez pieszych (nie tylko dzieci) znaków odblaskowych. Panowie policjanci cierpliwie i rzeczowo odpowiadali na pytania dzieci, które głównie dotyczyły posiadania i użytkowania quada oraz roweru. Na zakończenie obiecali spotkanie z psem policyjnym Giną, którego dzieci znają z poprzedniego roku.

Serdecznie dziękujemy panom policjantom, że na nowy rok szkolny udzielili nam cennych wskazówek i przestróg dotyczących rozwagi i ostrożności.