/ lipiec 8, 2018/ Aktualności

Wygraliśmy ogólnopolski konkurs „TURNUSY UŚMIECHU” jako jedyna szkoła w województwie podkarpackim i jedna z czterech w Polsce Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy wzięła udział w konkursie na turnus edukacyjny w ramach Programu „TURNUSY UŚMIECHU” ogłoszonym przez Fundację ING Dzieciom w Wiśle i została zwycięzcą konkursu. Nagrodą w jest udział 50 osobowej grupy uczniów klas IV – VIII z kadrą pedagogiczno-wychowawczą w dwutygodniowym turnusie edukacyjnym i realizacja napisanego przez nauczycieli programu dydaktyczno-wychowawczego.

Uczenie się przez doświadczanie w Beskidzie Śląskim

Turnus odbędzie się w ośrodku w Wiśle od 6 października do 19 października 2018r., a jego celem jest podniesienie jakości kształcenia poprzez zorganizowanie edukacji w warunkach sprzyjających „uczeniu się przez doświadczanie”. W ramach turnusu będą zorganizowane różnorodne zajęcia edukacyjne, wspierane warsztatami zajęciowymi w terenie, z wykorzystaniem zasobów lokalnych Beskidu Śląskiego. Tematyka przedsięwzięć realizowanych na turnusie będzie dotykała środowiska naturalnego i lokalnych zasobów przyrodniczo – geograficznych oraz historycznych, z uwrażliwieniem na regionalizm. Istotnym elementem turnusu będzie wykorzystanie zasobów sportowych regionu. Uczniowie poznają historię polskiego sportu na przykładzie skoczków narciarskich, ich osiągnięcia i drogę, którą przebyli, aby osiągać sukces w życiu. Sportowe osobowości będą inspiracją do wysiłku nad kształtowaniem umiejętności ruchowych dzieci i młodzieży, propagowaniem aktywności fizycznej wśród uczniów i kadry nauczycielskiej.

Zielona szkoła – to atrakcyjna edukacja

W ramach zielonej szkoły w Wiśle planuje się min.:
wycieczki górskie np. Czantoria; wycieczki autokarowe – Trójwieś Beskidzka, Rezydencja Prezydenta RP w Wiśle Czarne; Zapora w Wiśle Czarne, Muzeum Drukarstwa w Cieszynie; Teatr Banialuka w Bielsku Białej; wizyta w Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej; wyprawę do Skoczowskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji; Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku; wyjścia edukacyjne w Wiśle – Muzeum Beskidzkie, Galeria Trofeów Adama Małysza; Skocznia im. A. Małysza w Wiśle-Malince; obiekty w Wiśle-Centrum.

Wyjazd na turnus jest finansowany w całości przez Fundację ING Dzieciom w Wiśle.

Koordynator działań zielonej szkoły w Wiśle
Krzysztof Leja
nauczyciel Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy

https://www.ingdzieciom.pl/co-robimy/turnusy-usmiechu/aktualny-konkurs-turnus-edukacyjny