/ lipiec 8, 2018/ Aktualności, Leśne Przedszkole

A w jakim innym miejscu, jak nie TUTAJ?

Na skraju dąbrowickiego lasu, blisko natury jest wyjątkowo pięknie!

Punkt przedszkolny dla dzieci dwu i pół oraz trzyletnich został utworzony przy Szkole Podstawowej w Dąbrowicy, bo  ważne jest pielęgnowanie więzi człowieka z przyrodą w naturalnym leśnym środowisku otoczenia szkoły.

 Treści dydaktyczne zajęć połączone są z tematyką ekologiczną i rozwijają kompetencje:

 • porozumiewania się w języku ojczystym,
 • języku angielskim,
 • matematyczne,
 • wiedzę przyrodniczą i ogólną,
 • ekspresję kulturalną.

Bardzo ważne jest też nabywanie kompetencji społecznych, takich jak odpowiedzialność za siebie i innych, współpraca, pewność siebie, funkcjonowanie w grupie rówieśniczej i rodzinie. Nauczycielki organizują zajęcia ze zwróceniem uwagi na zaspokajanie fizycznych i psychicznych potrzeb dzieci przez zaciekawienie i prawidłowe ułożenie ich stosunku do środowiska przyrodniczego. I dzieje się tu wiele dobrego! Jest ciekawie i twórczo, a bogate środowisko naturalne daje inspirację do zabawy i nauki.

„Leśne przedszkole” buduje relacje i rozwija osobowość

Dajemy dzieciom szansę zabawy i nauki w grupie rówieśniczej. Pod świetną opieką merytoryczną po raz pierwszy maluchy mają możliwość budowania relacji z innymi osobami w zespole. Tutaj rozwijają swoją osobowość i przygotowują się do następnych etapów edukacyjnych. Uczą się przez zabawę i doświadczanie wspólnej dziecięcej radości. Wspólnota i współpraca to równie istotne założenia programowe „Leśnego przedszkola”.

Serce + głowa + ręce

Rozwój każdego dziecka ujmowany jest całościowo. Dzieci przez swoje

zaangażowanie emocjonalne – SERCE,

aktywność intelektualną – GŁOWA,

zmysłowe doświadczenie – RĘCE

mają możliwość rozwoju swoich kompetencji i umiejętności.

Wspomaganie w rozwoju

W ramach „Leśnego przedszkola” nieodpłatnie zapewnia się:

 • codzienne zajęcia edukacji przedszkolnej,
 • zestaw podręczników ćwiczeniowych,
 • zajęcia dodatkowe,
 • wszystkie materiały plastyczne i pomoce dydaktyczne,
 • wyprawy edukacyjno-poznawcze,
 • organizację uroczystości integracyjnych,
 • drugie śniadanie,
 • posiłek obiadowy.

W ramach projektu organizowane są zajęcia dodatkowe:

Muzykoterapia – zabawy muzyczno – wokalne ukierunkowane na rozwój ustroju psychosomatycznego,
Zabawy ze sztuką– elementy arteterapii, zajęcia plastyczne rozwijające wyobraźnię, estetykę, sprawność manualną, mowę, wzmocnienie poczucia wartości,

Biblioterapia – zabawy pobudzające rozwój, wyobraźnię, umiejętność rozwiązywania problemów, współpracy w grupie, ekspresję kulturalną,

Jestem sprawny –  gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna – zajęcia korygujące wady postawy, rozwijające poczucie rytmu i ekspresję ruchową, sprawność i wydolność fizyczną, kształtujące chęć aktywnego spędzania czasu,

Zajęcia logopedyczne – ćwiczenia logo rytmiczne usprawniające aparat mowy w formie zajęć grupowych,

Zajęcia integrujące grupę – rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne.

Rodzicu daj szansę swojemu dziecku

Co jest ważne dla rodziców „Leśnego przedszkola”? Ważna jest wyobraźnia! Rodzicu! Musisz wiedzieć, że Twoje dziecko, tak jak dla Ciebie i w „Leśnym przedszkolu” jest najważniejsze. Punkt przedszkolny w Dąbrowicy jest otwarty na wszystkie chętne do działania dzieci i ich rodziców.

Projekt „Leśne przedszkole” funkcjonuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie realizowane jest od kwietnia 2018 roku do marca 2019 roku. Punkt przedszkolny funkcjonuje od poniedziałku do piątku od godz. 800 do 1300.