/ październik 29, 2017/ Aktualności

Miejcie nadzieję!… Nie tę lichą, marną 
Co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera,
Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno 
Przyszłych poświęceń w duszy bohatera.

(A. Asnyk)

 8 października w całej Polsce obchodzono XVII Dzień Papieski pod hasłem: „Idźmy naprzód z nadzieją”. Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego zaczerpnięte zostało z Listu Apostolskiego „Novo Millenio Ineunte” wydanego przez samego Jana Pawła II na zakończenie Roku Jubileuszowego – 2000. Papież – Polak pisał: „Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać”. W związku z tym tegoroczny Dzień Papieski promował chrześcijańską wizję nadziei, której wyrazicielem jest św. Jan Paweł II.

            Uczniowie Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Dąbrowicy również włączyli się w obchody Dnia Papieskiego, przygotowując oprawę liturgiczną uroczystej Mszy Św. Dekoracja w papieskiej kolorystyce, czytania, modlitwa wiernych, psalmy i tematyczne pieśni w wykonaniu młodzieży przybliżyły zgromadzonym sylwetkę Papieża – Polaka oraz wskazywały wartości, które powinny być obecne w życiu każdego człowieka.

            W tym dniu odbyła się również przykościelna, charytatywna zbiórka na program stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, z którego korzysta uboga, uzdolniona młodzież z małych miast i wsi. Kwestę na stypendia edukacyjne dla podopiecznych Fundacji  prowadzili uczniowie Szkoły Podstawowej. Symbolicznym wyrazem wdzięczności od stypendystów były naklejki z fragmentami nauczania Jana Pawła II.