/ wrzesień 19, 2017/ Aktualności

Dnia 28 września 2017r. w trosce o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników budynku Szkoły Podstawowej przeprowadziliśmy planowaną próbną ewakuację uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Celem ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru, a także oswojenie uczniów z sytuacją zagrożenia.

Trening próbnej ewakuacji przeprowadzony we współpracy z Państwową Powiatową Strażą Pożarną w Leżajsku i Ochotniczą Strażą Pożarną w Kuryłówce z pewnością był dla dzieci i młodzieży dużym przeżyciem i doświadczeniem.

            Po usłyszeniu sygnału alarmowego wszyscy, zachowując zasady bezpieczeństwa, szybko i sprawnie oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi opuścili budynek szkoły i udali się na miejsce zbiórki. Warto podkreślić, że wszyscy wykonali zadanie z dużym zdyscyplinowaniem.  Po przeprowadzonej przez strażaków kontroli budynku informacja o stanie ewakuacji przekazana została pani Jadwidze Stopyra – dyrektor Szkoły Podstawowej.

            Organizacja ćwiczeń ewakuacji próbnej w ocenie strażaków została określona jako przeprowadzona bezpiecznie i prawidłowo. {gallery}ewakuacja_2017{/gallery}