/ wrzesień 18, 2017/ Aktualności

Dnia 4 września po dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej w naszej szkole ponownie zabrzmiał szkolny dzwonek, który oznajmił rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018. Uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego zostały poprzedzone Mszą Św. celebrowaną przez ks. proboszcza Stanisława Srokę. Po Mszy Św. zebrani przeszli do budynku Szkoły Podstawowej, gdzie odbyła się część oficjalna.

 Przybyłych na uroczystość gości, nauczycieli, rodziców oraz uczniów przywitały panie: Jadwiga Stopyra – dyrektor Szkoły Podstawowej i Lucyna Pietrycha – dyrektor Publicznego Gimnazjum w Dąbrowicy. W swych wystąpieniach panie dyrektor poinformowały o zmianach w organizacji pracy szkoły zaistniałych w związku z wprowadzoną od 1 września reformą oświaty oraz zapoznały zgromadzonych z treścią listów wystosowanych przez Małgorzatę Rauch – Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Marka Michalaka –  Rzecznika Praw Dziecka. 

            Następnie pani dyrektor Jadwiga Stopyra poinformowała o poczynionych w szkole w czasie wakacji inwestycjach i remontach w tym o termomodernizacji budynku szkoły podstawowej, która niebawem dobiegnie końca. Kierując słowa wdzięczności do Wójta Gminy Kuryłówka pana Tadeusza Halesiaka, pani dyrektor podkreśliła, że nowy wizerunek budynku szkoły to efekt bardzo dobrej współpracy z organem prowadzącym.

            Głos zabrał również pan wójt Tadeusz Halesiak, który życzył nauczycielom, aby ich wiedza i umiejętności posłużyły do uzyskania jak najlepszych wyników edukacyjnych uczniów oraz kształtowania pożądanych postaw moralnych, a także patriotycznych, zaś wszystkim uczniom, aby wysiłek włożony w naukę, pozwolił im spełnić życiowe plany i marzenia.

            W tym wyjątkowym dniu nie zabrakło wspomnienia 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Z tej okazji uczniowie klasy VII pod kierunkiem pani Elżbiety Darnia przygotowali krótką część artystyczną upamiętniającą to wydarzenie.

            Po części oficjalnej uczniowie udali się do klas ze swoimi wychowawcami, aby we własnym gronie przywitać nowy rok szkolny.{gallery}pocz_roku_2017_18{/gallery}