/ październik 6, 2016/ Aktualności

 

Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy za pośrednictwem Urzędu Gminy w Kuryłówce złożyła do Kuratorium Oświaty wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej. Wniosek ten zostały złożony w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2016 – Priorytet 3 i zyskał dofinansowanie na kwotę 5 000 złotych. 

Planowane zakupy książek są konsultowane z organami przedstawicielskimi uczniów, nauczycieli, rodziców, z Biblioteką Publiczną Filia w Dąbrowicy i będą uwzględniały również potrzeby uczniów niepełnosprawnych.

Obok zakupu książek zaplanowano szereg inicjatyw promujących czytelnictwo w szkole, działania wskazujące na aktywność i współdziałanie szkoły w środowisku lokalnym, w tym z biblioteką publiczną.

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, obok programu Książki naszych marzeń, jest drugim programem Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowanym przez Szkołę Podstawową w Dąbrowicy.

 ZDECYDUJ, co będziesz czytać! BĄDŹ AKTYWNY!

Ankieta do uzupełnienia dla wszystkich chętnych jest dostępna w szkolnej bibliotece i  u członków Szkolnego Kola Wolontariatu. Oto jej treść:  

 ZDECYDUJ, co będziesz czytać! BĄDŹ AKTYWNY!

 Nasza szkoła bierze udział

w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa.

Uzyskaliśmy fundusze na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej.

Chcemy dowiedzieć się u źródła, co chcą czytać sami zainteresowani, czyli Wy – uczniowie i dlatego prosimy o napisanie kilku tytułów książek i ich autorów,

które polecacie i chcielibyście, by się znalazły w naszej bibliotece.

l.p.

Autor

Tytuł

  1.  

 

 

  1.  

 

 

  1.  

 

 

  1.  

 

 

  1.  

 

 

  1.