/ wrzesień 10, 2016/ Aktualności

VI Tydzień Wychowania „Miłosierni jak Ojciec”- Dąbrowica, 11-17 września 2016 rok

Wychowywać – to wziąć odpowiedzialność za drugiego człowieka

 

Wydarzenie jest inicjatywą Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Dąbrowicy, realizowaną we współpracy z Parafią Rzymsko Katolicką w Kolonii Polskiej i Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Kulturalno – Oświatowych w Dąbrowicy. Motywem przewodnim Tygodnia Wychowania w Dąbrowicy jest pochylenie się nad człowiekiem i uwrażliwianie na przykładach, to okazja do ukazywania dobra dzieci i młodzieży w myśl słów 

„Kochać swych wychowanków to znaczy także od nich wymagać”.

 

Do aktywnego udziału zapraszamy rodziców, nauczycieli, dzieci i młodzież, mieszkańców Dąbrowicy, Kolonii Polskiej i Słobody.

Plan realizowanych działań:

 11.09. 2016r. (niedziela)

915 – Msza św. inaugurująca VI Tydzień Wychowania „Doświadczyć miłosierdzia”.

12.09. 2016r. (poniedziałek)

1400Czas jest wartością … Szkolne Koło Wolontariatu.

13.09.2016r. (wtorek)  

1035 – klasowe debaty na temat dobrego wychowania; opracowanie propozycji uczniów do szkolnej Karty Zasad Dobrego Wychowania.

14.09.2016r.(środa)

915Bo życie oparte jest na wartościach… czytamy poezję księdza Jana Twardowskiego.

15.09.2016r. (czwartek)

1135 – Moja pasja – jak ją odnaleźć? Biblioteczna prezentacja kolekcji numizmatycznej „Zapach historii”.

1530 – Spotkanie z rodzicami „Wspólnie dla wartości…  bo kochać to znaczy wymagać”.
Mądra pochwała – twórcza krytyka.

16.09.2016r. (piątek)

„Szkoła dobrego wychowania” – debata uczniowska na temat dobrego wychowania; tworzymy Szkolną Kartę Zasad Dobrego Wychowania

17.09.2016r. (sobota)

900 1200„Zejdź z kanapy, bo świat może być inny” – rodzinne pożegnanie lata; działania w zakresie wychowania i profilaktyki wobec współczesnych zagrożeń dzieci i młodzieży