/ wrzesień 3, 2016/ Aktualności

Dnia 3 września 2016 roku w ramach 5. edycji ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, czytaliśmy historyczną powieść Henryka Sienkiewicza „Quo Vadis” o początkach chrześcijaństwa w Cesarstwie Rzymskim.

Szkoła Podstawowa z Publicznym Gimnazjum w Dąbrowicy we współpracy z Wiejskim Domem Kultury w Kolonii Polskiej i świetlicą środowiskową w Słobodzie była organizatorem Narodowego Czytania w Gminie Kuryłówka. Uczniowie, nauczyciele, rodzice i lokalna społeczność mieli sposobność obcowania z wybitną polską literaturą.

 

W Dąbrowicy wybrzmiały słowa, które sto dwadzieścia lat temu wyszły spod pióra pierwszego polskiego noblisty. Do czytania zachęcała Małgorzata Leja dyrektor Szkoły Podstawowej czytając  przesłanie prezydenta RP, które otrzymała szkoła. Uczennice Publicznego Gimnazjum w prezentacji multimedialnej przedstawiły noblistę Henryka Sienkiewicza i jego literacki dorobek. Nauczycielka języka polskiego Halina Kycia wygłosiła ważnych słów kilkao „Quo Vadis” i już płynęły słowa odczytywane przez przedstawicieli szkolnej społeczności, rodziców, gości, nauczycieli.

Na podsumowanie wszystkim dziękowała Lucyna Pietrycha dyrektor Publicznego Gimnazjum.

I niech wędrują informacje i opowieści o tym, jak w Gminie Kuryłówka małe podkarpackie wioski Dąbrowica, Słoboda i Kolonia Polska uczestnicząc w Narodowym Czytaniu przeżywały ŚWIĘTO SŁOWA, które pięknie wpisuje się w Rok Henryka Sienkiewicza.