/ wrzesień 18, 2016/ Aktualności

„Szkoła dobrego wychowania” – uczestniczymy w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego:

Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy w okresie od 09.09.2016 do 10.03.2017 bierze udział w konkursie organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego starając się o Certyfikat Szkoły Dobrego Wychowania. Celem głównym działań  jest kształtowanie postaw kulturalnego stylu bycia w różnych sytuacjach, zapoznanie dzieci ze standardami dobrego wychowania oraz wskazanie jaki ma ono wpływ na codzienne życie, jak i relacje rówieśnicze.

Przed jury musimy wykazać się znajomością zasad dobrego wychowania, realizując zadania konkursowe:

 

  • organizacja debaty na temat sztuki dobrego wychowania

  • opracowanie Szkolnej Karty Zasad Dobrego Zachowania

  • szkolny konkurs  „Mistrz savoire vivre”

  • przygotowanie prac „Moje zachowanie świadczy o mnie”

  • opracowanie inscenizacji „Dobre zwyczaje na co dzień”

  • wykonanie plakatów „Mój wygląd świadczy o mnie”

  • udział w cyklu pogadanek o sztuce savoire vivre’u.

Na początku roku szkolnego ustalamy wspólnie zasady obowiązujące nas wszystkich i dlatego właśnie we wrześniu wykonaliśmy 1 zadanie: Przeprowadzenie debaty uczniowskiej na temat dobrego wychowania oraz opracowanie Szkolnej Karty Dobrego Zachowania.Realizację tego zadania poprzedziły dyskusje na  zajęciach z wychowawcami, uczniowie przypominali i utrwalali dobre zasady, szukali słabych punktów zachowań, zastanawiali się, jakie zachowania w szkole należy zmienić, czy poprawić, co może niepokoić, a co należy naśladować.

Nauczyciel bibliotekarz zorganizował dla uczniów zajęcia warsztatowe ABC – dobrego wychowania”, a wychowawcy przeprowadzili ze swoimi wychowankami debaty na temat dobrego wychowania i wypracowali z uczniami propozycje do Szkolnej Karty Zasad Dobrego Zachowania. Dnia 16.09.2016r. podczas spotkania całej szkolnej społeczności przeprowadzona została debata, w trakcie której przedstawiciele klas I – VI z wychowawcami prezentowali klasowe Karty Zasad. W wyniku prezentacji, rozmów i na podstawie zebranych spostrzeżeń została zredagowana Szkolna Karta Dobrego Zachowania.