/ listopad 10, 2015/ Aktualności

Uczniowie klasy VI zachęceni do twórczej aktywności ruszyli w teren z aparatami fotograficznymi. Okolica nasza malowana barwami jesieni jest wyjątkowa, więc efekty wyprawy są niepowtarzalne. Konkurs fotograficzny, podbudowany wiedzą historyczną dotyczącą naszej Małej Ojczyzny dał uczniom możliwość spojrzenia na krajobraz pogranicza nad rzeką Złotą z innej perspektywy. Bo miejsce jest specyficzne… jest to teren zetknięcia się kultur i religii. 

Samo słowo „pogranicze” oznacza obszar położony na obrzeżach państw, blisko granicy oddzielającej terytoria różniące się pewnymi cechami np. zróżnicowane kulturowo, związane z przynależnością do danego narodu. Na terenach pogranicza można obserwować przemieszanie pewnych cech z obu sąsiadujących ze sobą obszarów. Tak było na naszych ziemiach, bowiem przez Gminę Kuryłówka w trakcie rozbiorów Polski przebiegała granica zaboru austriackiego i rosyjskiego. Tematyka krajobrazu naszego pogranicza nie ogranicza się do rozległych pól, pięknych lasów i łąk, ale też (może właśnie głównie?) do wspólnego funkcjonowania ludzi, narodów i niewątpliwie może być rozumiana szerzej, jako kulturowe zderzenie mające wpływ na ludzkie postawy, wartości czy społeczne zachowania.

Zatem… mały drewniany kościółek z końca XIX wieku i dawna cerkiew na początku pod wezwaniem świętego Mikołaja z 1906 roku to świadectwo życia i wiary tutejszych mieszkańców, mieszkańców pogranicza… Ludzi różnych religii i kultur na polskiej ziemi. A przecież jej niełatwa historia obfituje w dzieje burzliwe, zdarzenia smutne i tragiczne, ale równocześnie pokazuje budujące przykłady wspólnego życia tu na pograniczu. Stąd też wystawa stała się wyprawą do przeszłości, która odeszła, jak się okazuje jednak nie na zawsze, ponieważ architektura tamtych czasów łączy przeszłość z naszą współczesnością.

Nasi uczniowie poznają losy historyczne Polski z uwzględnieniem dziejów regionu oraz terenu, w którym na co dzień żyją. Są młodymi patriotami, którzy kochają Ojczyznę bezwarunkowo.

Jakie jest współczesne ujęcie pogranicza nad rzeką Złotą oczami uczniów? To miejsce różnorodne, architektura oddająca klimat czasów odległych i świadcząca o rozumieniu przez współczesnych ich znaczenia. Bo przecież wiemy, że to, co kiedyś ludzi różniło, czasem dzieliło – dziś tu i teraz jest pieczołowicie odnawiane i zachowane w pamięci.  To obserwują, poznają, szanują i rejestrują młodzi ludzie. W ten niecodzienny sposób wyrażają swój patriotyzm.  Ekspozycja szkolna to ciekawe zestawienie zdjęć o wymiarach 15 cm x21 cm w dowolnej technice.

Niezaprzeczalny koloryt wyjątkowego krajobrazu pogranicza nad rzeką Złotą prezentują poniżej zdjęcia wykonane przez uczniów klasy VI:

Dwie religie, dwie kultury – jedna Polska – Natalia Bucior

Świątynia, która łączy  – Piotr Karaś

W drodze…  – Amelia Zacharyasz                    

Dwie kultury, wspólne niebo  – Mikołaj Kusy

Mój kościół na pograniczu  – Kinga Brzyska

Kolory pogranicza  – Przemysław Nagórny

Narysowałem fotografię pogranicza  – Damian Kucharz

Pierwszy kościół mojego pogranicza  – Barbara Jurczak

Pogranicze zatrzymane w czasie  – Barbara Jaworska