/ listopad 10, 2015/ Aktualności

 

 

Uczniowie są aktywni i prezentują swój patriotyzm, uczestniczą w różnych formach działalności.

 

 

 

 

 Patriotyczne impresje w naszej szkole:

–        „Tobie śpiewam, Ojczyzno” – śpiewamy polskie pieśni

–        Kto Ty jesteś? – czytamy „Katechizm polskiego dziecka” wiersz Władysława Bełzy

–        Symbole Polski –– Quiz historyczny –– Prawda czy Fałsz?

–        film „Historia w kolorach – Polskie symbole narodowe”

–        film „Animowana historia Polski”

–        Ojczyzna w literaturze

–        układanki sylabowe

–        zgadywanki historyczne

–        „Polak Mały” – planszowa gra edukacyjna

–        plastyczne wizje.