/ marzec 22, 2015/ Biblioteka

Ogólnopolskie Wybory Książek w naszej szkole!

Twoja książka – Twój wybór! Twój głos się liczy!

 

Biblioteka szkolna włączyła się do przedsięwzięcia Ogólnopolskich Wyborów Książek, w których dzieci i młodzież szkolna wybiorą książki, które najchętniej czytają i które chcieliby mieć w bibliotece. Dzięki przedsięwzięciu poznamy zainteresowania czytelnicze, a to ułatwi zakup nowości książkowych i wpłynie na popularyzację czytelnictwa. 

 W naszej szkolnej bibliotece akcja będzie przeprowadzona w dniach 24 do 27 marca 2015 r. Każdy uczeń otrzyma kartę do głosowania, na której wpisze trzy tytuły i autorów, jego zdaniem najciekawszych książek. Po wyborach powstanie szkolny wykaz najciekawszych książek, który prześlemy do organizatorów ogólnopolskiej akcji tj. Redakcji miesięcznika „Biblioteka w Szkole”, Towarzystwa Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz „Biblioteki Szkolnej Online”, a sporządzony wykaz ogólnopolski zostanie przekazany Ministerstwu Edukacji Narodowej. 

Cele przedsięwzięcia:

–        poznanie i upowszechnienie faktycznych zainteresowań czytelniczych uczniów,

–        dostosowanie księgozbiorów bibliotek do zainteresowań czytelniczych uczniów,

–        promocja czytelnictwa,

–        promocja biblioteki w środowisku szkolnym,

–        kształtowanie postaw obywatelskich,

–        popularyzacja zasad wyborów.

Serdecznie zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w wyborach.

 

Organizator wyborów szkolnych: 

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy

Samorząd Uczniowski Publicznego Gimnazjum w Dąbrowicy