/ czerwiec 30, 2014/ Aktualności

Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego uczniom szkół podstawowych. 

 

 

Rok szkolny 2014/2015

Klasa I       Bezpłatny podręcznik zapewniony przez MEN; Dotacja na podręcznik lub materiał                                  edukacyjny  do j. obcego nowożytnego; Dotacja na materiały ćwiczeniowe.

Klasa II     Możliwość dofinansowania kosztów zakupu podręczników w ramach rządowego programu                       „Wyprawka szkolna

Klasa III    Możliwość dofinansowania kosztów zakupu podręczników w ramach rządowego programu                         „Wyprawka szkolna

Klasa IV      bez zmian

Klasa V        bez zmian

Klasa VI      Możliwość dofinansowania kosztów zakupu podręczników w ramach rządowego programu                        „Wyprawka szkolna

 Rok szkolny 2015/2016 Klasa I       Bezpłatny podręcznik otrzymany ze szkoły; Dotacja na podręcznik lub materiał                                  edukacyjny  do j. obcego nowożytnego; Dotacja na materiały ćwiczeniowe.

Klasa II     Bezpłatny podręcznik zapewniony przez MEN; Dotacja na podręcznik lub materiał                                  edukacyjny  do j. obcego nowożytnego; Dotacja na materiały ćwiczeniowe.

Klasa III    Możliwość dofinansowania kosztów zakupu podręczników w ramach rządowego programu                         „Wyprawka szkolna

Klasa IV      Dotacja na podręczniki lub materiały edukacyjne; Dotacja na materiały ćwiczeniowe.

Klasa V        bez zmian

Klasa VI      bez zmian

 

Rok szkolny 2016/2017

Klasa I       Bezpłatny podręcznik otrzymany ze szkoły; Dotacja na materiały ćwiczeniowe.

Klasa II      Bezpłatny podręcznik otrzymany ze szkoły; Dotacja na materiały ćwiczeniowe.

Klasa III       Bezpłatny podręcznik zapewniony przez MEN; Dotacja na podręcznik lub materiał                                  edukacyjny  do j. obcego nowożytnego; Dotacja na materiały ćwiczeniowe.

Klasa IV      Podręczniki lub materiały edukacyjne otrzymane ze szkoły; Dotacja na materiały                                    ćwiczeniowe.

Klasa V        Dotacja na podręczniki lub materiały edukacyjne; Dotacja na materiały ćwiczeniowe.

Klasa VI      bez zmian

 

Rok szkolny 2017/2018

 Klasa I       Bezpłatny podręcznik zapewniony przez MEN; Dotacja na podręcznik lub materiał                                  edukacyjny  do j. obcego nowożytnego; Dotacja na materiały ćwiczeniowe.

Klasa II      Bezpłatny podręcznik otrzymany ze szkoły; Dotacja na materiały ćwiczeniowe.

Klasa III       Bezpłatny podręcznik otrzymany ze szkoły; Dotacja na materiały ćwiczeniowe.

Klasa IV      Podręczniki lub materiały edukacyjne otrzymane ze szkoły; Dotacja na materiały                                    ćwiczeniowe.

Klasa V        Podręczniki lub materiały edukacyjne otrzymane ze szkoły; Dotacja na materiały                                    ćwiczeniowe.

Klasa VI     Dotacja na podręczniki lub materiały edukacyjne; Dotacja na materiały ćwiczeniowe.