/ kwiecień 14, 2014/ Aktualności

 

Wszyscy uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez panią Monikę Golenia – Kmiecik psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku. Zajęcia będące wsparciem w codziennych szkolnych działaniach edukacyjno – wychowawczych są  też lubiane przez uczniów, a to za sprawą profesjonalnego przygotowania pani psycholog i ciekawej formy realizacji.

  Tematyka zajęć była dostosowana do zdiagnozowanych potrzeb i wieku uczniów:

 

Klasy I, II, III – Każdy z nas jest inny.

Klasa IV – Komunikacja interpersonalna.

Klasa V – Ja wśród innych, inni wokół mnie.

Klasa VI – Świat uczuć.