Category Archives: Szkoła

Programy i projekty

/ Kwiecień 4, 2014/ Szkoła

  Szklanka mleka Klub bezpiecznego Puchatka Owoce w szkole Ratujemy i uczymy ratować Moje dziecko idzie do szkoły Mam kota na punkcie mleka

Skład Rady Rodziców

/ Marzec 14, 2014/ Szkoła

Skład Rady Rodziców szkoły podstawowej w Dąbrowicy na rok szkolny 2018/2019: Przewodniczący – Marcin Malinowski Zastępca przewodniczącego – Sylwia Brzyska Sekretarz – Urszula Król Skarbnik – Elżbieta Kotulska   Członkowie: Beata Brzyska Anna Goch Maria Frel Joanna Peryga Dorota Sadlej Szanownej Radzie Rodziców gratulujemy i życzymy dobrej i efektywnej pracy w nowym roku szkolnym.    

Kalendarium wydarzeń/działań Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy w roku szkolnym 2018/2019

/ Wrzesień 20, 2013/ Szkoła

Termin Zadanie, wydarzenie, uroczystość Odpowiedzialni 3 września 2018r. Rozpoczęcie roku szkolnego E. Kryń, J. Pęcak, Ks. Capłap,J.Serafin 8 września 2018r. Narodowe Czytanie. Żeromski J.Pęcak, H. Kycia września 2018 r. Zebrania z rodzicami, wybory do Rad oddziałowych i Rady Rodziców dyrektor, wychowawcy wrzesień 2018r. Wybory Samorządu Uczniowskiego dyrektor, wychowawcy wrzesień 2018r. Akcja Sprzątanie Świata wychowawcy 3 października 2018r. Obchody Dnia Chłopaka Z. Frączek – Skwara, E. Darnia, E.Sęk Październik 2018r. XVII  Dzień Papieski  Ks. Witold Capłap 12 października 2018r. Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej SU z opiekunem, M.Pęcak października 2018r. Pasowanie na uczniów klasy pierwszej L.Pietrycha 14 listopad Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości Ks. W. Capłap, H. Kycia, M.Pęcak, E.Darnia, J.Serafin, D. Kubrak listopad 2018r. Zebrania klasowe z rodzicami wychowawcy klas   22 listopada 2018r. Dzień Pluszowego Misia; Andrzejki E.Sęk, K.Staroń,E.Kryń, B. Baj – Pękala, L.Pietrycha, J. Pecak wychowawcy klas, Rada Rodziców 6 grudnia

Read More

Kadra nauczycielska Szkoły Podstawowej w Dabrowicy

/ Wrzesień 17, 2013/ Szkoła

  mgr Jadwiga Stopyra dyrektor szkoły, przyroda mgr Helena Brzyska zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze mgr Elżbieta Darnia język angielski, historia mgr Paweł Deryło wychowanie fizyczne mgr Zofia Frączek-Skwara plastyka, zajęcia techniczne, pedagog szkolny, świetlica, biblioteka mgr Renata Tokarz edukacja przedszkolna mgr Elżbieta Kryń edukacja wczesnoszkolna mgr Jadwiga Stopyra wychowanie do życia w rodzinie mgr Halina Kycia język polski, logopedia mgr Krzysztof Leja matematyka, zajęcia komputerowe mgr Janusz Pęcak edukacja przedszkolna mgr Lucyna Pietrycha edukacja wczesnoszkolna mgr Ewa Sęk edukacja przedszkolna ks. mgr Stanisław Sroka religia mgr Piotr Domaradzki muzyka