/ wrzesień 17, 2013/ Aktualności

– 8.00 Eucharystia inaugurująca nowy szkolny rok 2013/2014 – ksiądz Stanisław Sroka skierował do uczniów, rodziców i nauczycieli piękne słowa o powołaniu, talentach, poetycko i życiowo o siejbie – czasie rzucania ziarna w glebę, jego pielęgnacji i wzroście, aż do czasu zbiorów.

– 9.00 uroczystość w szkole rozpoczęła pięknymi dźwiękami muzyki uczennica klasy II Publicznego Gimnazjum w Dąbrowicy Katarzyna Miś na flecie prostym poprzecznym wspólnie z dyrektor Szkoły Podstawowej Małgorzatą Leją, która powitała społeczność szkolną – dzieci przedszkolne, uczniów, rodziców, opiekunów, nauczycieli i obsługę szkoły – po wakacjach i reorganizacji placówki.

 

Od 31 sierpnia 2013 r. nie istnieje już Zespół Szkół w Dąbrowicy, a od 1 września funkcjonują dwie odrębne szkoły, Szkoła Podstawowa, której organem prowadzącym jest Gmina Kuryłówka, oraz Gimnazjum, którego organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Oświatowych i Gospodarczych w Dąbrowicy jako pierwsza taka placówka na terenie Gminy Kuryłówka. Pan Tadeusz Kyć Prezes Zarządu Stowarzyszenia oraz powołana na stanowisko dyrektor Gimnazjum Pani Lucyna Pietrycha – byli gośćmi i współgospodarzami uroczystości .

„Witam szczególnie serdecznie, sprzyjam i wspieram działania oświatowe Stowarzyszenia. Prowadzenie szkoły – to bardzo poważne wyzwanie i ogromna odpowiedzialność dla grona nauczycielskiego, rodziców i Stowarzyszenia. Na starcie życzę wytrwałości w dążeniu do obranych trudnych zadań i sukcesów w ich realizacji” – mówiła Małgorzata Leja.

Tutaj są ścieżki, z których będziecie własne drogi wyprowadzać na przyszłość, na całe życie.

Warto więc… skoncentrować się na tym, co jest dla Was ważne. Pracujcie uczciwie, myślcie pozytywnie. Cieszcie się tym, co niesie każdy nowy dzień. Cieszcie się radością spotkania. Bądźcie dla siebie życzliwi. Uśmiechajcie się.

„Jeśli potrafisz o czymś marzyć, potrafisz także tego dokonać” – stwierdził niegdyś Walt Disney.
Niech ten rok szkolny upłynie nam na spełnianiu marzeń…

 
mgr Małgorzata Leja dyrektor
Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy