/ listopad 28, 2023/ Aktualności

Pod takim hasłem obchodziliśmy w naszej szkole Miesiąc Mediacji. Już w październiku przedstawiciele Szkolnego Klubu Mediatora podjęli aktywne działania promujące ideę mediacji oraz alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów.

W związku z tym na korytarzu szkolnym przygotowana została gazetka popularyzująca najważniejsze zalety mediacji, takie jak: lepiej rozumiem drugą osobę; otrzymuję przeprosiny, naprawę szkód; wynagradzam krzywdę; ponoszę odpowiedzialność za swoje czyny.

W ramach obchodów Miesiąca Mediacji pani pedagog przeprowadziła pogadanki, podczas których wyjaśniła młodszym grupom naszej społeczności znaczenie słowa „mediacja” i przedstawiła  korzyści płynące z tej formy rozstrzygania  sporów.  Podczas zajęć uczniowie poznali dwa style porozumiewania się: empatyczny – żyrafy i agresywny – szakala oraz dowiedzieli się, jak i dlaczego należy dążyć do porozumienia.

W związku z tym, że konflikty są wpisane w nasze życie i doświadczamy ich na co dzień w różnych relacjach oraz środowiskach członkowie Klubu Mediatora przygotowali dla społeczności szkolnej inscenizację, w trakcie której przedstawili mediację jako najbardziej efektywny sposób rozwiązywania konfliktów. Punktem wyjścia była bajka A. Fredry pt. „Paweł i Gaweł”.

24 listopada odbyło się podsumowanie Miesiąca Mediacji. W tym dniu społeczność szkolna mogła zobaczyć najbardziej znany spór sąsiedzki na szkolnej scenie (gościnnie wystąpiły Pluszowe Misie). Wzbogacony elementami muzycznymi występ miał za zadanie przybliżyć publiczności, źródła konfliktu oraz sposoby likwidacji zatargów. Sąd czy mediacja? Konflikt czy porozumienie?

Okazało się, że „MEDIACJA MA MOC”, bo gdy sprawa zwaśnionych stron rozstrzygana była w postępowaniu sądowym, zakończyła się ukaraniem wyłącznie oskarżonego, co eskalowało konflikt. Natomiast, gdy ten sam spór był rozwiązywany na drodze mediacji, zakończył się porozumieniem, co było satysfakcjonujące dla obu stron. W trakcie przedstawienia uczniowie pokazali, że siłą mediacji jest rozmowa skłóconych osób, opisywanie własnych emocji, wskazywanie przyczyn konfliktu oraz wspólne poszukiwanie rozwiązań. Ponadto mediacja dawała uczestnikom możliwość zrozumienia własnych czynów i pomagała przejąć za nie odpowiedzialność, prowadziła do naprawy relacji.

Dlatego pamiętajmy – warto rozmawiać i wyciągać do drugiej osoby przyjazną dłoń.