/ listopad 15, 2023/ Aktualności

Tradycją naszej szkoły jest, że najmłodsi uczniowie w początkowych miesiącach roku szkolnego przeżywają swoją pierwszą ważną uroczystość jaką jest pasowanie na ucznia pierwszej klasy.

15 listopada 2023 r. na sali gimnastycznej pierwszoklasiści odświętnie ubrani i przejęci, w obecności swoich najbliższych rozpoczęli występ, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. 

W niezwykle podniosłej atmosferze uczniowie głośno i z przekonaniem ślubowali być pilnymi uczniami, dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, a swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Po złożeniu ślubowania odbyła się najważniejsza część uroczystości, na którą wszyscy czekali. Pani Dyrektor Szkoły Joanna Serkiz dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. Wielkim ołówkiem, jak czarodziejską różdżką dotykała ramion swoich podopiecznych. Następnie dzieci odciskiem palca przypieczętowały obrzęd ślubowania i pasowania. Nie obyło się też bez upominków od starszych i młodszych kolegów i koleżanek oraz pamiątkowych zdjęć. Pani Dyrektor również wręczyła dzieciom upominki oraz pamiątkowe dyplomy. Na zakończenie uczniowie wraz z rodzicami udali się do klasy na słodki poczęstunek.

Wszystkim pierwszakom życzymy, aby ten dzień pozostał w ich pamięci jako wielkie przeżycie i niezapomniana, radosna chwila.