/ kwiecień 4, 2023/ Aktualności

„Autyzm wprowadza zmysły w błąd”. Zajęcia sensoryczne w klasach I-III.

4 kwietnia w ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu uczniowie wraz z nauczycielami wzięli udział w nietypowej lekcji. Jej celem było zapoznanie z pojęciem zmysłów oraz trudności jakich w tym zakresie doświadczają osoby w spektrum autyzmu. Wzbogacenie wiedzy na temat nadwrażliwości lub niedowrażliwości zmysłowej, pobudzanie do empatii i rozumienia zachowań wynikających z doświadczanych trudności przez osoby ze spektrum autyzmu oraz uwrażliwienie na potrzeby osób z autyzmem.

Temat przybliżyły dzieciom krótkie filmy oraz doświadczenie mające uzmysłowić dzieciom, że słowa wypowiedziane do drugiej osoby mają moc i to co mówimy do siebie ma wielkie znaczenie. Następnie uczniowie wzięli udział w zabawach sensorycznych, dzięki którym przez chwilę mogli wejść w rolę osoby ze spektrum autyzmu. Uczniowie rozpoznawali przedmioty ukryte w hydrożelowych kulkach, zgadywali co kryje w sobie zapachowy słoiczek.

Podsumowaniem lekcji było zadanie sensoryczne- wykonanie slime z brokatem. Ta zabawa wywołała wiele radości u dzieci. Każdy slime był inny i niepowtarzalny.

Zajęcia sensoryczne wymagały od dzieci pokonania swoich  barier i wykazania się kreatywnością. Uczniowie byli w pełni zaangażowani w proponowane działania. Chętnie wypowiadali się na podany temat. Wykazywali się dużą wiedzą oraz postawą empatii.

Wszystkie podjęte działania miały na celu podniesienie świadomości naszych uczniów na temat autyzmu oraz zwrócenie uwagi na problemy i potrzeby osób ze spektrum. Sądząc po zachowaniu uczniów- działania przyniosły skutek.