/ marzec 30, 2023/ Aktualności, Biblioteka

Dnia 30.03.2023 r. w naszej szkole odbyło się  pasowanie uczniów klasy I na czytelników biblioteki szkolnej. Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki, wypożyczania książek oraz ciągłego rozwijania umiejętności czytania.

Uczniowie należący do Aktywu Bibliotecznego specjalnie na tę okazję przygotowali ciekawą część artystyczną. Pierwszoklasiści z dużym zainteresowaniem obejrzeli teatrzyk kukiełkowy oraz wywiad z Andersenem. W rolę baśniopisarza wcielił się uczeń klasy V. Chętnie odgadywali zagadki, które sprawdzały ich znajomość bohaterów bajek i baśni. Uważnie wysłuchali próśb Królowej Książki oraz złożyli obietnicę, że będą szanować książki i korzystać z ich mądrości.

Uroczystego pasowania na czytelnika biblioteki szkolnej dokonała Pani Dyrektor. Uczniowie otrzymali  dyplomy i kolorowe książeczki,  które będą im przypominały o tym uroczystym wydarzeniu.