/ styczeń 31, 2023/ Aktualności

ZARZĄDZENIE NR 8/2023 WÓJTA GMINY KURYŁÓWKA z dnia 18 stycznia 2023 r.


w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów oraz kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kuryłówka.

DOKUMENT >>>