/ listopad 17, 2022/ Aktualności

17 października na całym świecie obchodzony był Międzynarodowy Dzień Mediacji. Celem tego święta było uświadomienie ludziom, że wiele sporów można rozwiązać ugodowo.

Dzień Mediacji w naszej szkole przerodził się w Miesiąc Mediacji, bo mediacja to doskonałe narzędzie do rozwiązywania wszelakich konfliktów. Uczy tolerancji, odpowiedzialności i szacunku. Mediacja jest także najszybszym i najskuteczniejszym sposobem rozwiązywania sporów.

W celu rozpropagowania mediacji w naszej szkole zostało podjętych wiele działań, będących kontynuacją innowacji pedagogicznej. W ramach akcji informacyjnej w holu szkoły powstała gazetka wprowadzająca w zagadnienie mediacji. Pani pedagog przeprowadziła prelekcje, jak radzić sobie z negatywnymi emocjami oraz jak reagować w przypadku konfliktu. Dodatkowo została wyłoniona grupa uczniów, która w przyszłości będzie przeprowadzać mediacje rówieśnicze. Uczniowie klasy piątej – członkowie Szkolnego Klubu Mediatora – zostali przeszkoleni z zakresu mediacji oraz konstruktywnego komunikowania się. Przed nimi jeszcze kolejne szkolenia.

17 listopada nastąpiło podsumowanie kampanii. Tego dnia panie Agata Juśko -Zygmunt i Halina Kycia wraz z przedstawicielami Szkolnego Klubu Mediatora przeprowadziły lekcję otwartą dla klas III – VII ph. „Mediacje jako aktywny sposób na rozwiązywanie konfliktów bez przemocy”. Głównymi celami przedsięwzięcia były promocja i popularyzacja idei mediacji rówieśniczych, a także wyposażenie uczniów w wiedzę – na czym polegają mediacje, aktywne słuchanie, właściwe komunikowanie się.

Zajęcia rozpoczęły się od pogadanki na temat baśni braci Grimm o małej dziewczynce zwanej Czerwony Kapturek, jej babci i złym wilku. Uczniowie chętnie wypowiadali się i oceniali postawy bohaterów. Następnie na podstawie tekstu pt. „Czerwony Kapturek inaczej” dzieci przekonały się, że każdy ma prawo do przedstawienia własnej wersji zdarzeń i nigdy nie powinno się zbyt pochopnie oceniać innych; dlatego potrzebne są mediacje.

Kolejnym etapem spotkania było przedstawienie przez uczniów klasy V – Aleksandrę Król i Roberta Grucę – prezentacji na temat: „Co to są mediacje?” Dodatkowym elementem promującym porozumienie bez przemocy była premiera filmu pt. „Mediacja ma moc”. W adaptacji, która powstała na podstawie autorskiego, inspirowanego życiem scenariusza, udział wzięli członkowie Klubu Mediatora. Filmik ukazywał źródła i przykłady konfliktów oraz reakcje wynikające z nagromadzenia negatywnych emocji. Na zakończenie uczennice klasy V przeprowadziły symulację mediacji.

Dzięki lekcji uczniowie poznali zasady mediacji, zobaczyli, czym zajmuje się mediator, jaka jest jego rola, przekonali się, że warto rozmawiać i rozwiązywać spory bez przemocy, i agresji.