/ wrzesień 16, 2022/ Aktualności

Wiedza o zdrowiu to pierwszy krok do świadomej i trwałej zmiany postaw, w tym higieniczno-sanitarnych. Dlatego od 12 do 16 września 2022 r. z inicjatywy Głównego Inspektora Sanitarnego w Szkole Podstawowej w Dąbrowicy realizowany był „Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych”.

Celem programu było uświadomienie potrzeby dbania o własne zdrowie, przekazanie informacji uczniom na temat dróg rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych i ich zapobiegania, promocja sportu oraz zdrowego odżywiania.

W ramach akcji podejmowano także szereg działań z zakresu profilaktyki antynałogowej. Poruszaliśmy temat uzależnień od komputera czy sięgania po środki odurzające typu dopalacze, papierosy, narkotyki. Do wspólnego działania zaprosiliśmy pielęgniarkę szkolną Panią Małgorzatę Chmura, która przeprowadziła z uczniami pogadankę na temat profilaktyki chorób zakaźnych. Ponadto uzyskaliśmy wsparcie ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień. Dzięki temu mogliśmy uatrakcyjnić działania poprzez konkursy i nagrody dla uczestników kampanii. Podczas trwania programu wychowawcy i nauczyciel biologii przeprowadzili w poszczególnych grupach wiekowych zajęcia edukacyjne oraz warsztaty kulinarne w celu promocji zdrowej żywności. Odbył się także Turniej Wiedzy o Zdrowiu, konkurs plastyczny dla klas I-V „Jak dbam o zdrowie?” oraz konkurs dla kl. VI-VIII na najciekawszą prezentację „Recepta na zdrowie”. Zorganizowane zostały także zawody sportowe ukazujące pozytywne aspekty „zdrowej rywalizacji” oraz wpływu ruchu na układ odpornościowy człowieka.

Uczniowie chętnie angażowali się w działania, brali udział w konkursach, bawili się, pracowali w grupach i w sposób aktywny zwiększali swoją świadomość dotyczącą profilaktyki zdrowotnej.