/ wrzesień 1, 2022/ Aktualności

Po wakacjach przyszła pora na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2022/2023. Pierwszego września uczniowie Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy, podobnie jak ich koledzy w całym kraju, spotkali się na rozpoczęciu roku szkolnego.

Inauguracja odbyła się w auli szkolnej, gdzie wszystkich zebranych: uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników przywitała pani dyrektor Joanna Serkiz. Z okazji nowego roku szkolnego pani dyrektor życzyła wszystkim uczniom, aby był to rok pełen sukcesów, pozytywnych doświadczeń związanych ze zdobywaniem wiedzy. Nauczycielom i wychowawcom – kreatywnych działań oraz sukcesów w pracy zawodowej. Rodzicom – owocnej współpracy ze szkołą.

W dniu 1 września przypada również 83. rocznica wybuchu II wojny światowej. Dla upamiętnienia tej tragicznej karty z naszej historii, uczniowie pod kierunkiem pań: E. Darni i J. Serafin przygotowali krótką akademię.

Po części oficjalnej uczniowie udali się do klas, gdzie spotkali się ze swoimi wychowawcami.