/ czerwiec 23, 2022/ Aktualności

Dzień Świadomości Autyzmu 2022. Podsumowanie Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno-Społecznego „W cudownym świecie z Wami- NIEBIESKIMI MOTYLAMI”.

Poszerzanie świadomości społecznej wśród dzieci i młodzieży na temat autyzmu jest istotnym procesem w kształtowaniu pokoleń młodych, tolerancyjnych i empatycznych osób.

Autyzm- to całościowe zaburzenie rozwoju. Nie jest chorobą, nie ma na niego lekarstwa i nie można się nim zarazić. Objawy widoczne są w trzech sferach: komunikacja, interakcje społeczne oraz powtarzalne, stereotypowe wzorce zachowania. Każda osoba w spektrum autyzmu będzie miała charakterystyczne zachowania i cechy, które w dużym stopniu wpływają na jej życie, w tych trzech sferach. Jednak osoby autystyczne mogą funkcjonować w bardzo różny sposób. Profile objawów i ich nasilenie są bardzo różne.

W tym roku w terminie od 1 marca do 5 kwietnia uczniowie z klas 1-3 wzięli udział w Projekcie Edukacyjno-Społecznym pod hasłem: „Jesteśmy z Wami Niebieskimi Motylami”. Podjęte działania miały na celu poszerzanie świadomości społecznej wśród dzieci i młodzieży na temat autyzmu, kształtowanie właściwych postaw, wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość, aktywizacja dzieci i młodzieży sprzyjająca zrozumieniu emocji i uczuć innych osób, oraz integracja zespołu klasowego, współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju.

W ramach projektu przeczytano i omówiono opowiadanie „Czarodziejka” Joanny M. Chmielewskiej z serii „Bajki bez barier”, oraz „Kosmita” Roksany Jędrzejewskiej- Wróbel. Przygotowano gazetkę przedstawiającą najważniejsze informacje dotyczące trudności z jakimi zmagają się osoby ze spektrum autyzmu. Każda klasa wykonała wspólnie pracę plastyczną przedstawiającą niebieskiego motyla-symbol projektu.

Podsumowaniem projektu były obchody Dnia autyzmu. Uczniowie z klas 1-3 w raz z wychowawcami Lucyną Pietrychą, Ewą Sęk, Zofią Frączek-Skwara, Januszem Pęcakiem, Katarzyną Lipińską oraz Panią Dyrektor Jadwigą Stopyrą wzięli udział w lekcji otwartej. Miała na celu budowanie świadomości na temat spektrum autyzmu, ukazanie z czym zmagają się te osoby oraz zrozumienie niektórych ich zachowań. Na znak solidarności wszyscy ubrani byli na niebiesko. Na wstępie zaprezentowano krótki film, który zobrazował omawiane treści. Następnie przygotowano kilka zabaw sensorycznych, które pokazały jak dzieci ze spektrum odbierają świat.

Na zakończenie obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu wykonano „niebieskie zdjęcie” oraz na znak solidarności z osobami ze spektrum odbył się „Spacer dla autyzmu”- przemarsz wokół placówki z niebieskimi elementami.

Nie wszyscy jesteśmy tacy sami. Różnorodność jest bogactwem. Szanujmy to i siebie nawzajem. Świadomość odmienności innych osób jest podstawą do akceptacji i tolerancji.

K. Lipińska