/ marzec 1, 2021/ Aktualności

Informacja dotycząca stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021

Informujemy, że ostateczny termin rozliczenia poniesionych kosztów to dzień 20.05.2021 r.. Faktury oraz rachunki wraz z poprawnie wypełnionym i podpisanym rozliczeniem należy dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie do Urzędu Gminy w Kuryłówce z dopiskiem „Rozliczenie stypendium szkolnego 2020/2021”, którą należy złożyć w specjalnie przygotowanym miejscu znajdującym się przy wejściu głównym w budynku Urzędu Gminy lub przesłać za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

Urząd Gminy w Kuryłówce
37-303 Kuryłówka 527