/ marzec 1, 2021/ Aktualności

Informacja dotycząca stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021

Decyzje częściowe w sprawie ustalenia prawa do stypendium szkolnego będą wydawane w dniach 01.03.2021 – 05.03.2021 w siedzibie Urzędu Gminy w Kuryłówce w godzinach pracy urzędu.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju, przypominamy o zachowaniu szczególnej ostrożności oraz obowiązku zasłaniania nosa i ust, a także noszeniu rękawiczek lub dezynfekcji rąk. Uprasza się osoby odbierające decyzje o przyjście z własnym długopisem w celu potwierdzenia odbioru decyzji. Ostateczny termin rozliczenia poniesionych kosztów: 20.05.2021 r. Faktury oraz rachunki wraz z poprawnie wypełnionym i podpisanym rozliczeniem należy dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie do Urzędu Gminy w Kuryłówce z dopiskiem „Rozliczenie Stypendium Szkolnego 2020/2021”, którą należy złożyć w specjalnie przygotowanym miejscu znajdującym się przy wejściu głównym do Urzędu Gminy lub przesłać za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

Urząd Gminy w Kuryłówce
37-303 Kuryłówka 527