/ kwiecień 10, 2020/ Aktualności

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju, informujemy, że termin rozliczenia poniesionych kosztów zostaje przedłużony do dnia 15.06.2020 roku.

Faktury oraz rachunki wraz z poprawnie wypełnionym  i podpisanym rozliczeniem należy dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie do Urzędu Gminy w Kuryłówce z dopiskiem „Rozliczenie Stypendium Szkolnego 2019/2020”, którą należy złożyć w specjalnie przygotowanym miejscu znajdującym się przy wejściu głównym do Urzędu Gminy lub przesłać za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

Urząd Gminy Kuryłówka
Kuryłówka 527
37-303 Kuryłówka

Ponadto prosimy o dołączenie do rozliczenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na wypłatę stypendium szkolnego przelewem i podanie nr konta.

Rozliczenie do stypendium do pobrania >>>