/ kwiecień 2, 2020/ Aktualności

WSZYSCY JESTEŚMY RÓŻNI I TO JEST WSPANIAŁE!

NIE BĄDŹMY ZIELONI W TEMATYCE AUTYZMU W KWIETNIU BĄDŹMY NIEBIESCY!

2 kwietnia tak jak co roku obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Obchody tego dnia ustanowiono w 2007 roku i mają na celu podnieść świadomość społeczną na temat tego zaburzenia, a także solidaryzować społeczeństwo z osobami z autyzmem i ich rodzinami.

Autyzm jest zaburzeniem rozwoju. Jego objawy pojawiają się przed ukończeniem przez dziecko trzeciego roku życia. W niektórych przypadkach pierwsze objawy mogą pojawić się jeszcze przed ukończeniem przez dziecko pierwszego roku życia. Jest to zaburzenie neurorozwojowe. Autyzm może się objawiać w różny sposób u poszczególnych osób. Ale bez względu na indywidualną manifestację objawów, wszystkie osoby z autyzmem mają trudności w zakresie: relacji społecznych,  porozumiewania się, wyobraźni, sztywności zachowań. 

Trudności te mogą mieć różny stopień nasilenia. W efekcie niektóre osoby z autyzmem są bardzo głęboko zaburzone – nie potrafią nawiązywać kontaktów z innymi osobami, nie mówią i nie komunikują się w inny sposób (np. mimiką, gestami), mają dużo stereotypowych zachowań, manieryzmów ruchowych, podczas gdy u innych objawy są słabo nasilone i osoby te mogą prowadzić w miarę zwykłe życie. Dlatego w przypadku autyzmu często posługujemy się określeniem spektrum zaburzeń autystycznych (ASD).

W związku z obchodami tego dnia w oddziałach przedszkolnych pomimo, iż obecna sytuacja wymusiła na nas pozostanie w domach, nie zapomnieliśmy o tej ważnej dacie. W ramach nauczania zdalnego przekazaliśmy rodzicom materiały odnośnie autyzmu oraz zaproponowaliśmy listę krótkich filmów przybliżających im oraz ich dzieciom ten ważny temat. Zadaniem dzieci, z którego wywiązały się wzorowo, było założenie czegoś niebieskiego i wykonanie serca w kolorze niebieskim na znak solidarności z osobami z autyzmem. Bardzo dziękujemy zarówno rodzicom jak i dzieciom za wzięcie udziału w akcję oraz ogromne zaangażowanie. Oto trochę zdjęć z tego dnia.