/ luty 26, 2020/ Aktualności

W środę 26 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury  w Kuryłówce odbyło się podsumowanie konkursu ekologicznego „Eko-przygoda z przyrodą”, którego organizatorami byli: Wójt Gminy Kuryłówka, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kuryłówce oraz Szkoły Podstawowe w Brzyskiej  Woli, Kuryłówce i Dąbrowicy.

W ramach konkursu została przeprowadzona zbiórka surowców wtórnych w kategorii „baterie i makulatura”, w którym nasza szkoła zdobyła II miejsce i otrzymaliśmy czek na 400 zł. Wszystkie grupy przedszkolne wykonały prace plastyczno-techniczne o tematyce ekologicznej, za które otrzymały nagrody.

Kolejny konkurs skierowany był do klas I z całej gminy. Jego celem było pogłębianie wiedzy o środowisku naturalnym, rozwjanie wrażliwości na piękno przyrody. Nasi pierwszoklasiści zdobyli wyróżnienie. Natomiast dla klas II-VI skierowany był konkurs wiedzy na temat ekologii, który rozstrzygnięty został na szczeblu szkolnym. Laureatami zostali: Bartosz Kycia , Mikołaj Dynowiec (kl. III), Alicja Byska, Oliwier Otręba (kl. II), Paweł Gorzelnik (kl. VI), Jan Peryga (kl. V), Magdalena Goch, Maksymilian Ćwikła ( kl. IV).

Klasy VII-VIII  miały za zadanie przygotować  pracę grupową pt. „Kodeks selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”. Nasi uczniowie otrzymali II miejsce. W ramach działań związanych z ekologią ogłoszony był również konkurs fotograficzny ukazujący walory przyrodniczo-krajobrazowe gminy, w którym Anna Peryga zdobyła I miejsce, a Krzysztof Szpyt -wyróżnienie.

Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom!